ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  รายละเอียด :

   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ขอเผยแพร่ข้อมูลพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้ประชาชนทราบ  รายละเอียตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562   :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน