ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562
  รายละเอียด : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2562   :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน