ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

               องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” จำนวน 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศที่แนบ 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน