ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน  ๒ อัตรา ในระหว่างวันที่  4 – 7 สิงหาคม 2563  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 300/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน