ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

                    บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ที่ 301/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล  หัวตะพาน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน