ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 ม.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 ม.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 พ.ย. 2562
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ต.ค. 2562
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ต.ค. 2562
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ก.ค. 2562
7 ประกาศผลผู้ชนะกาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ค. 2562
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาศ ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 เม.ย. 2562
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 เม.ย. 2562
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21