ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ม.ค. 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ม.ค. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองใหม่-โบราณสถานวัดเกียบ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ธ.ค. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองใหม่-โบราณสถานวัดเกียบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1281
03 พ.ย. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1297
05 ต.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.๗ ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
1286
23 ก.ย. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านทุ่งชน-สะพานต้นเลียบพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1283
15 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1312
05 ก.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1315
02 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24