ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.179-02 สายซอยห้า ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 เม.ย. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 เม.ย. 2563
3 ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 เม.ย. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.179-02 สายซอยห้า ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 เม.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.179-02 สายซอยห้า ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 มี.ค. 2563
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ม.ค. 2563
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ม.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 พ.ย. 2562
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 ต.ค. 2562
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21