ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ก.ย. 2563
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 ส.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 ส.ค. 2563
4 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ส.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ก.ค. 2563
6 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 พ.ค. 2563
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 พ.ค. 2563
8 แจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 เม.ย. 2563
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 เม.ย. 2563
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36