ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจัดการขยะมูลฝอย วาระแห่งชาติ…เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 พ.ค. 2562
2 ผลฉลากชิงรางวัล งานประจำปีผู้สูงอายุ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
22 เม.ย. 2562
3 โครงการบริการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 ม.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 ธ.ค. 2561
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 ธ.ค. 2561
6 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าระบบ ITAS จาก URL และQR Code ตามแบบประเมิน EIT ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561 ผ่านช่องทางhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/42qz6r ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 ธ.ค. 2561
7 ประกาศรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 พ.ย. 2561
8 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2
25
23 พ.ย. 2561
9 จดหมายข่าว การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 พ.ย. 2561
10 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33