ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ส.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ส.ค. 2563
3 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ส.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 ก.ค. 2563
5 พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 พ.ค. 2563
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 พ.ค. 2563
7 แจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 เม.ย. 2563
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 เม.ย. 2563
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ม.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
23 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36