ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ความเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1294
06 ต.ค. 2564
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ............................................ “โครงการรถ Mobile พาณิชย์....ลดราคา! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1306
10 ก.ย. 2564
3 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1390
28 พ.ค. 2564
4 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1545
31 มี.ค. 2564
5 ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1305
05 ม.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1286
25 ธ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1390
15 ธ.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1279
14 ธ.ค. 2563
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1288
18 ก.ย. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1592
17 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38